• 0274 – 617679
  • poltekkes.depkes.yogya@gmail.com

Izin Operasional dan Akreditasi

Izin Operasional

 

 

Akreditasi Prodi